Assets for Sale

SOLD

כלי רכב     

מועד אחרון להגשת הצעות

9.3.21

גרור פתוח +ארגז שנת ייצור 2017

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 10.3.21 שעה 10:00 לזירת המכירה לחץ כאן

SOLD

כלי רכב     

מועד אחרון להגשת הצעות

20.2.19

פולקסוואגן ג'טה שנת ייצור 2013

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 21.2.19 שעה 11:00 לזירת המכירה לחץ כאן

סוזוקי 3684573 (1).jpg

SOLD

כלי רכב     

מועד אחרון להגשת הצעות

27.12.18

סוזוקי SX שנת ייצור 2010

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה.מכירה מקוונת תתקיים ביום 2.1.19 שעה 11:00 לזירת המכירה לחץ כאן

גוק 5-21.jpg

כלי רכב          

מועד אחרון להגשת הצעות

13.6.21

תמונה1.jpg

כלי רכב            

מועד אחרון להגשת הצעות

20.6.21

ניסן JUKE שנת ייצור 2017

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 14.6.21 שעה 10:00

לזירת המכירה לחץ כאן

פיג'ו 5008 שנת 2018

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 21.6.21 שעה 10:00 לזירת המכירה לחץ כאן

SOLD

SOLD

חברה - א.ד.י אקספרס           מועד אחרון להגשת הצעות

2.2.20

פעילות ו/או מניות של חברה

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. 

קרקע חקלאית             

מועד אחרון להגשת הצעות

- 11.8.19

גוש 11552 חלקה 38

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה 

SOLD

כלי רכב     

מועד אחרון להגשת הצעות

19.8.19

פיג'ו 2008 שנת ייצור 2015

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 20.8.19 שעה 10:30 לזירת המכירה לחץ כאן

קיה 5096633  (3).jpg

SOLD

כלי רכב     

מועד אחרון להגשת הצעות

27.12.18

קיה ספורטאז' שנת ייצור 2015

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה. מכירה מקוונת תתקיים ביום 2.1.19 שעה 11:00 לזירת המכירה לחץ כאן

SOLD

רנו 7942237  (5).jpg

SOLD

נכס מקרקעין              

מועד אחרון להגשת הצעות

1.8.17

כלי רכב        

מועד אחרון להגשת הצעות 

27.12.18

דירה+ שני מחסנים ברח' ראש פינה נתניה

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה.

רנו פלואנס שנת ייצור 2016.

לפרטים נוספים ולמסמכי ההזמנה להציע הצעות לחץ על התמונה.מכירה מקוונת תתקיים ביום 2.1.19 שעה 11:00 לזירת המכירה לחץ כאן

טפסים